Tuletõkketööd

Tagame konstruktsioonide nõutud tulepüsivuse ning tõkestame tule ja suitsu (gaasi) leviku läbi hoone konstruktsioonide.

METALLI TULEKAITSE

Metallkonstruktsioonide tuletõkkevärvimine – kasutame nii lahusti kui vee baasil tuletõkkevõõpasi.  Tuletõkkevärviga kaetud pindadele saab sobiva tooni anda pinnavärvidega. Lisaks on pinnavärvidega võimalik tagada ka metalli korrosioonikaitse välistingimustes.

PUIDU TULEKAITSE

Puitpindade tulekaitsevärvimine ja lakkimine – tulekaitsevärve on enamasti võimalik toonida. Lakid on üldjuhul läbipaistvad – säilib puidu naturaalne välimus.

TULETÕKKE LÄBIVIIGUD- JA VUUGID

Tuletõkkemansetide ja mähiste paigaldus ning vuukide tihendamine – toru, kaabli ja segaläbiviikude tuletõkketööd seintes ja lagedes, tuletõkkevuukide tihendamine tule, suitsu -ja põlemisgaaside kindlaks.

Kõik meie poolt kasutatavad materjalid vastavad Euroopa Liidus kehtivatele nõuetele ja omavad vastavaid sertifikaate.